Bảng giá dịch vụ trang điểm

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRANG ĐIỂM

▷ Dịch vụ trang điểm cơ bản:
Phí trang điểm 400.000 VNĐ
Phí làm tóc kiểu đơn giản: 100.000 VNĐ
Thời gian: 90-120 phút

▷ Dịch vụ trang điểm sự kiện:
Phí trang điểm 500.000 VNĐ - 800.000 VNĐ
Phí làm tóc kiểu, phụ kiện,...: 150.000 VNĐ - 500.000 VNĐ
Thời gian: 120-150 phút

▷ Dịch vụ trang điểm ăn hỏi, ngày cưới:
Phí trang điểm 1.000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ
Phí làm tóc cô dâu: 300.000 VNĐ - 500.000 VNĐ
Combo trang điểm cô dâu + mẹ: 4.800.000 VNĐ
Thời gian: 120 - 180 phút

Yêu cầu: Book lịch và đặt cọc trước.