3CE MOOD RECIPE POUCH_MINI

Còn hàng

Giá 190.000₫

제품 요약정보 사이즈 : 14cm x 8cm x 6.5cm (*측정 위치에 따라 1~2cm 정도의 차이가 생길 수 있습니다.) 재질 : 나일론100% 제조국 : 한국 제조판매업자 및 제조업자 : (주)난다...


 


제품 요약정보

사이즈 : 14cm x 8cm x 6.5cm (*측정 위치에 따라 1~2cm 정도의 차이가 생길 수 있습니다.) 
재질 : 나일론100% 
제조국 : 한국 
제조판매업자 및 제조업자 : (주)난다 / 버니쉬 
기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 : 해당없음 
소비자상담관련 전화번호 : 0502-707-8888 
품질보증기준 : 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해 드립니다. 
사용 시의 주의사항 : 1) 무리한 힘을 주어 사용하여 인체에 해가 되지 않도록 주의할 것 2) 유아.소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 용도 이외의 목적으로 사용하지 말 것

3CE의 모든 제품은!

01. 단 한번이라도 사용흔적이 있거나 
02. 수축필름 포장이 되어있는 상품의 포장이 훼손될 경우 
03. 봉합스티커가 제거된 경우 교환이나 반품이 절대 불가능하오니 이점 양해해주시기 바랍니다. 

Sản phẩm mới nhất

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI 3CE VIETNAM ĐỀU CÓ TEM CHỐNG HÀNG GIẢ - HÓA ĐƠN ĐẢM BẢO HÀNG CHÍNH HÃNG.

0