3CE MINI MAKEUP BRUSH KIT

Còn hàng

Giá 1.900.000₫

제품 요약정보...


제품 요약정보

사이즈 : 파우치 -접었을때 - 17.5cm x 11cm 펼쳤을때 – 33cm x 17.5cm 
POWDER & BLUSH BRUSH - 총장 12.3cm / 핸들 8.1cm / 헤어 4.2cm / 두께 1.6cm 
FOUNDATION BRUSH - 총장 11.7cm / 핸들 9.5cm / 헤어 2.2cm / 두께 2.6cm 
DUAL CONCEALER BRUSH - 총장 11.6cm / 핸들 9.8cm / 헤어 1.2cm(위), 0.6cm(아래) / 두께 0.8cm 
EYE SMUDGE & POINT BRUSH - 총장 11.7cm / 핸들 9.5cm / 헤어 1.3cm(위), 0.9cm(아래) / 두께 0.8cm 
EYE SHADOW & LINER BRUSH - 총장 11.6cm / 핸들 9.9cm / 헤어 1cm(위) , 0.7cm(아래) / 두께0.9cm 
DUAL EYE BROW BRUSH - 총장 11.9cm / 핸들 8.8cm / 헤어 0.7cm (위), 2.4cm(아래) / 두께 2.6cm 
LIP BRUSH - 총장 13cm / 핸들 12cm / 헤어 1cm / 두께 0.8cm 
(*측정 위치에 따라 1~2cm 정도의 차이가 생길 수 있습니다.) 
재질 : 겉감-나일론 / 안감-나일론, 배색-폴리에스터 모 - 독일산 인조모 / 핸들 - 우드, 알루미늄 
제조국 : 파우치 – 한국 / 브러쉬 – 중국 
책임판매업자 및 제조업자 : (주)난다 / 파우치 - 주식회사 찬예솔 / 브러쉬 - (주)한솔코스메틱 
기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 : 해당없음 
소비자상담관련 전화번호 : 0502-707-8888 
품질보증기준 : 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해 드립니다. 
사용 시의 주의사항 : 1) 무리한 힘을 주어 사용하여 인체에 해가 되지 않도록 주의할 것 2) 유아.소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 용도 이외의 목적으로 사용하지 말 것

3CE의 모든 제품은!

01. 단 한번이라도 사용흔적이 있거나 
02. 수축필름 포장이 되어있는 상품의 포장이 훼손될 경우 
03. 봉합스티커가 제거된 경우 교환이나 반품이 절대 불가능하오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

Sản phẩm mới nhất

Hotline : 09455 455.11
CSKH :0988 088 588

3cevietnam@gmail.com

Cung cấp bởi Sapo.

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI 3CE VIETNAM ĐỀU CÓ TEM CHỐNG HÀNG GIẢ - HÓA ĐƠN ĐẢM BẢO HÀNG CHÍNH HÃNG.