3CE LIP MARKER #ORANGE

Hết hàng

Giá : 180.000₫

제품 요약정보 용량 :4g ...


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

제품 요약정보

용량 :4g 
사용방법 : 적당량의 내용물을 부드럽게 터치해 발라줍니다. 주의. 팁부분 오염시 토출구가 막혀 내용물이 나오지 않을 수 있습니다. 
사용기한 또는 개봉 후 사용기간 : 제조일로부터 36개월, 개봉 후 6개월 
제조국 : 한국 
제조판매업자 및 제조업자 : (주)난다 / 코스맥스(주) 
기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 :해당없음 
소비자상담관련전화번호 : 0502-707-8888 
품질보증기준 : 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해 드립니다. 
사용 시의 주의사항 : 1) 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2) 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3) 보관 및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것

전성분 표시

정제수, 부틸렌글라이콜, 피이지-40하이드로제네이티드캐스터오일, 피피지-26-부테스-26, 글리세린, 살리실릭애씨드, 소듐하이드록사이드, 에칠헥실글리세린, 디소듐이디티에이, 페녹시에탄올, 등색205호 (CI 15510), 적색40호 (CI 16035) 
Water, Butylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, Glycerin, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Orange 4 (CI 15510), Red 40 (CI 16035)

3CE의 모든 제품은!

01. 단 한번이라도 사용흔적이 있거나 
02. 수축필름 포장이 되어있는 상품의 포장이 훼손될 경우 
03. 봉합스티커가 제거된 경우 교환이나 반품이 절대 불가능하오니 이점 양해주시기 바랍니다.

Sản phẩm mới nhất

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI 3CE VIETNAM ĐỀU CÓ TEM CHỐNG HÀNG GIẢ - HÓA ĐƠN ĐẢM BẢO HÀNG CHÍNH HÃNG.

0