3 CONCEPT EYES LIP COLOR #106

Hết hàng

Giá : 370.000₫

...
 

  
 
 
 
#104번과 106번의 차이
 
 
안녕하세요^^ 언냐들~ 이번에 106번컬러가 새로 출시되었는데요^^
제작자인 저로써는  104번의 아쉬움을 더욱 채운 컬러가
106번 컬러랍니다 ~^^
 
물론, 개개인의 차이는 있겠지만, 106번은 딸기우유빛 컬러의 정석!!!
이라고 할수있어요^^
104번보다, 106번은 한톤 더 밝아서
다른컬러와 섞어바르지 않아도 그리고 여러번 발라도
진해지지않는 여린 딸기우유빛 핑크컬러에요^^
 
104번같은 경우에는 한두번 여리게 바르면 딸기우유빛
세네번 바르면 (쉽게말해, 둥둥뜨지않는)핑크컬러인데요^^
106번같은 경우에는 더욱 밝은 핑크이기 때문에
여러번 바르셔도 연한 핑크컬러가 유지되는것이
특징입니다.
그렇다고 허옇게 붕붕뜨는 일명, 토인같은 ^^ (난다가 센스있게 컬러조절했어요^^)
핑크는 아니니, 걱정마시구 선택해주세요^^
 
 
발림성이 역시나 우수한것이 저희 브랜드의 강점이겠구요^^
립글로즈 사용하지 않으셔도 될만큼
 수분의 (미네랄워터,크리스탈 워터) 성분때문에 언냐들 각질걱정
없이 예쁘게 바르실수 있는 립스틱이에요^^
 
쓰리컨셉아이즈라는 브랜드를 만들고 나서, 걱정도 많이했는데
노력한만큼 제품력좋다는 이야기 많이 해주셔서
(착용후기보면 정말 너무 좋아요^^ 감사합니다~^^)
다행이도, 이렇게 예쁜컬러를
또 진행할수있게되었습니다.
정말 너무 너무 영광으로 생각합니다 ~^^
성원해주신 그리고 재구매해주신
우리 언냐들께 진심으로 감사합니다...
 
" 이렇게 글까지 쓰게된 이유는 106번이 너무 자랑스럽기도하고
언냐들께 놓치지 말라고 너무 말씀드리고 싶어서에요.. ^^ ㅎㅎ
106번 난다강추컬러입니다!!! "
언냐들 대표적인 핑크립스틱을 소장하고 싶으시다면
주저없이 선택해보세요!!
후회할일은 1% 미만일거라고 확신드립니다 ~^^
 
                                                                           - 대표 김소희 -  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
자쥬 하시는 질문 간단하게 정리해볼께요^^ ㅎㅎ
 
1. 동영상속 투명케이스는?
- 립스틱 컬러테스터용으로 개발시 임시 케이스에 담겨진 106호 립스틱이랍니다.
 
2. 배송시기는?
즉시 배송가능합니다.
101~105번 컬러들이 인기가 많아서 한참 동안 품절된
사태가 생겼었는데요. 이번에 그러한 사태를 만들지 않을려고
엄청난 수량을 준비를 했습니다.
그런데 그때의 판매율보다 5~6배 이상
급격하게 주문이 늘고있는 상황이에요~
저희도 이만큼은 예상못했는데. 그래서 10일안짝에는
품절이 날것같은 움직임이에요~
서둘러주세요~^^
물론, 바로 수량을 준비하고 있지만요~^^
 
3. 토끼모델이 입은 핑크색 블라우스는?
- 저희 업뎃예정상품이에요~^^
 
4. 피부가 하얀데.. 까만데...
- 피부가 하얗건 까맣건 상관없는 그런 컬러에요^^
그리고 딱히 내 피부색이 어떻다고 해서
정해진건 없는것같아요.
다만, 그것을 멋지게 소화해내는 스타일이 중요하겠죠~^^
 
 
 
 
          
 
                            

Sản phẩm mới nhất

Hotline : 09455 455.11
CSKH :0988 088 588

3cevietnam@gmail.com

Cung cấp bởi Sapo.

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI 3CE VIETNAM ĐỀU CÓ TEM CHỐNG HÀNG GIẢ - HÓA ĐƠN ĐẢM BẢO HÀNG CHÍNH HÃNG.